Ιδρυτικά Μέλη

 

Φορείς

 

 1. Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», που ιδρύθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 671(ΦΟΡ)26/20.1.2003 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και εκπροσωπείται από την Ανδρούλα Νασιοπούλου, Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής
   
 2. Ομάδα Μικροηλεκτρονικής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ του ΙΤΕ, που ιδρύθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 677(ΦΟΡ)27/20.1.2003 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 164/2-9/8.5.2004 απόφαση Δ.Σ./ΙΤΕ Κρήτης και εκπροσωπείται από τον Κ. Φωτάκη, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο 711 10 Κρήτη
   
 3. Δίκτυο Πράξη, που ιδρύθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 677(ΦΟΡ)27/20.1.2003 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και την υπ’ αριθμ. 164/2-9/8.5.2004 απόφαση Δ.Σ./ΙΤΕ Κρήτης και εκπροσωπείται από τον Κ. Φωτάκη, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο 711 10 Κρήτη

 4. Πρόγραμμα Μοριακών & Υπερμοριακών Νανολετουργικών Υλικών Ινστιτούτου Φυσικοχημείας του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, που ιδρύθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220/4/452/26.5.2004 βεβαίωση Δ/ντή Ινστ. Φυσικοχημείας ΕΚΕΦΕ «Δ» και εκπροσωπείται από την Ε. Μαυρίδου, Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου 153 41 Αγία Παρασκευή Αττικής
   
 5. Εργαστήριο Επιστήμης Επιφανειών, που ιδρύθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 264/17.9.2002/Θ.14 απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και εκπροσωπείται από τον Σ. Λαδάς, Εργαστήριο Επιστήμης Επιφανειών, Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Παν. Πατρών, 265 04 Ρίο-Πάτρα
   
 6. Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών Τμήμα Hλεκτρολόγων Μηχ. & Τεχνολογίας Υπολογιστών, που ιδρύθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/5.7.200/Θ.6 απόφαση της Συνεδρίασης του τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και εκπροσωπείται από τον Γ. Παπαδόπουλο, Πανεπιστήμιο Πατρών Ρίο Πάτρα 265 00

 

 

 

Φυσικά Πρόσωπα

 

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb