ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περισσότερα από 15 μεταπτυχιακά προγράμματα (Μ.Δ.Ε. & Δ.Δ) που ειδικεύονται στο χώρο της Micro & Nano προσφέρονται στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους φορείς της. Τα κυριότερα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στον τομέα των Μικρο- και Νανοτεχνολογιών και Επιστημών είναι τα εξής :

  • Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
  • Μικροηλεκτρονικής και Οπτοηλεκτρονικής
  • Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb