Διοικητικό Συμβούλιο


Μετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν τον Μαρτιο του 2015 και την εκλογή του νέου ΔΣ, στην πρώτη συνεδρίασή του που διεξήχθη στις 20-3-2015, έγινε η σύστασή του σε σώμα ως εξής:


  • Κ. Ζεκεντές, Πρόεδρος
  • Χ. Τσάμης, Αντιπροέδρος
  • Σ. Γαρδέλης, Γραμματέας
  • Μέλη: Γ.Δεληγεώργης, Χ.Δημητριάδης, Σ.Κέννου, Δ.Τσουκαλάς
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb