ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Financial support for this action was received from the Hellenic funds and the European Regional Development Fund (ERDF) under the Hellenic National Strategic Reference Framework (ESPA) 2007-2013, according to Contract no. MICRO2-59/E-VΕνημερωθείτε για τις δραστηριότητες, τον εξοπλισμό και διαβάστε το προφίλ των Ακαδημαϊκών Φορέων (Ερευνητικών Ινστιτούτων, εργαστηρίων, ερευνητικών ομάδων) που σχετίζονται με τη Μικρο-Νανοηλεκτρονική, τη Νανοτεχνολογία (υλικά, διατάξεις, κυκλώματα, συστήματα, διεργασίες).
Ενημερωθείτε για τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα
Δείτε διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, καθώς και Δημοσιεύσεις
Εδώ μπορείτε να δείτε τις δημοσιεύσεις των μελών τις Micro&Nano ανά έτος.
Σελίδα: 1
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb