ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περισσότερα από 15 μεταπτυχιακά προγράμματα (Μ.Δ.Ε. & Δ.Δ) που ειδικεύονται στο χώρο της Micro & Nano προσφέρονται στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους φορείς της.

  • Μικροσυστήματα και νανοδιατάξεις
  • Φυσική και Τεχνολογικές εφαρμογές
  • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Φωτονικής - Νανοηλεκτορνικής (ΦΩ.ΝΗ)
  • Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες
Σελίδα: 1
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb